D-Generades: repensant moda i gènere

Els estereotips de gènere són construccions socials que s’han anat articulant i reeditant al llarg de la història, al servei d’interessos polítics, econòmics, de classe i d’origen ètnic, i que han assegurat la pervivència de l’estructura heteropatriarcal obligatòria en moltes societats. Erròniament i com a resultat de la legitimació i naturalització de l’esmentada concepció, s’ha normativitzat una idea binària del gènere, la qual s’ha vinculat i alineat a les dimensions de sexe i de sexualitat.

Després del feminisme postestructuralista de finals de segle XX i ja entrats en el XXI, es desplega un nou paradigma sobre les qüestions de gènere, el qual posa en crisi l’artifici social basat en les dualitats femení/masculí, heterosexual/homosexual, normatiu/dissident, i la dimensió semàntica i política d’aquestes taxonomies. Un nou paradigma que, irremissiblement, ens porta a reflexionar sobre l’essència de la condició humana.

A partir d’aquests plantejaments, les jornades “D-generades: repensant moda i gènere” pretenen explorar i reflexionar sobre aquesta qüestió des d’àmbits com la filosofia, l’antropologia o la sociologia, a partir dels quals fer un pas més en aprofundir sobre les repercussions de la perspectiva de gènere en el món de la moda. Un fet que ens porta a considerar com al llarg de la història la indumentària ha estat legitimadora en moltes ocasions del model normatiu promogut pel sistema heteropatriarcal. Nogensmenys, la moda també ha esdevingut un important factor de canvi. En alguns moments ha deslegitimat l’existència d’una indumentària masculina diferenciada d’una de femenina, amb el pes semàntic que això comporta, i ha acompanyat significativament molts moviments de dissidència de gènere i sexual.

A partir d’aquí i establint un diàleg viu amb l’actualitat, aquestes jornades ens condueixen a intentar respondre qüestions com les següents: podem escapar de la concepció binària de gènere?, per què dones i homes han de vestir de manera diferent?, és possible, en conseqüència, el disseny d’una moda agènere?”

Programa

13 d'octubre de 2020

Presencial (aforament complet)

Sala: Auditori DHUB - Museu del Disseny

Activitat gratuïta

Sessió de matí

10:00 a 10:15 – Presentació de la jornada
A càrrec de Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny, i Sílvia Rosés, cocomissària de les jornades i professora de BAU.

10:15 a 11:15 – Marta Segarra
L’hàbit fa el monjo? Cossos, aparences, identitats [Castellà]

11:15 a 12:00 – Mara Martínez Morant
Obrint el sexe_Desbaratant el gènere [Castellà]

12:00 a 12:45 – Pol Galofre & Bel Olid
La roba com a tecnologia del gènere [Català]

12:45 a 13:00 – Torn de preguntes

Sessió de tarda

15:00 a 15:45 – Entrevista de Laura Sangrà a Alejandro Gómez Palomo – Palomo Spain
Qüestionar el gènere des del disseny de moda [Castellà]

15:45 a 16:15 – Sílvia Ventosa
La construcció de la història de la moda des de la perspectiva de les identitats dels gèneres [Castellà]

16:15 a 16:45 – Sílvia Rosés
Moda, poder i estereotips de gènere: vestint l’home modern [Castellà]

16:45 a 17:45 – Taula rodona
És possible una moda agènere? [Castellà]
Moderadora: Laura Sangrà
Participants: Elisabet Carlota i Elisenda Oms de Carlotaoms, Roberto Piqueras i Sílvia Rosés

17:45 a 18:00  – Torn de preguntes  

18:00 a 18:15 – Cloenda

Inscripció

Les entrades estàn esgotades, però si ho desitges pots seguir les jornades en streaming.

Informació

Activitat presencial

Per assistir presencialment és necessari realitzar una inscripció prèvia per la sessió del matí i/o tarda.

Activitat en streaming

Les jornades també es poden veure en streaming.

Activitat segura

L’edifici Disseny Hub Barcelona segueix les recomanacions sanitàries per tal de garantir la seguretat durant la jornada. Consulteu les mesures i les recomanacions.

Agraïments

A Íñigo Osés per la cessió de la tipografia Diversitype (Treball Final del Grau en Disseny de BAU) utilitzada per a la identitat gràfica de les jornades.