Sílvia Ventosa

“La construcció de la història de la moda des de la perspectiva de les identitats dels gèneres.”

L’ornament és el conjunt de vestit i complements, maquillatge, pentinat, tatuatge o piercing que cada persona organitza en la seva aparença per mostrar-se i comunicar-se amb altres individus. Segons l’anomenat sistema binari, els vestits “femenins” i els “masculins” són diferents, o en alguns moments són similars, al llarg de la història de la moda, amb períodes, fenòmens i personatges clau que representen punts neuràlgics carregats de significats culturals.

Actualment cal estudiar críticament el fet que un número creixent de dissenyadors i empreses utilitzen la qüestió del gènere com a essència de marca o estratègia de màrqueting. Aquest corrent de moda de gènere neutre és una tendència passatgera o serà essencial per al futur de la moda?

Sílvia Ventosa és llicenciada en Filosofia i Doctora en Antropologia Urbana.

Actualment és conservadora de teixits i moda del Museu del Disseny de Barcelona. Investiga des de l’antropologia les relacions entre el vestit, el cos, la moda i els gèneres, i el sistema de moda.

En el camp de l’art tèxtil, treballa en la recuperació de matèries primeres i tècniques tèxtils, tant en manifestacions artístiques com en laboratoris d’artesania i craft-activism.

Fotografia: Rafael Vargas